Dne 4.1.2023 proběhlo letos první jednání s vedením OŘ Praha. Na začátku jednání byl předložen návrh aplikace zvýšené výkonové odměny pro zatížená pracoviště infrastruktury a řízení provozu dle platné PKS. Tento návrh byl v průběhu jednání následně všemi stranami přijat. V rámci kvalitního sociálního dialogu se již po několikátý rok za sebou podařilo uzavřít tuto dohodu hned na začátku roku a dotčení zaměstnanci v OŘ Praha mají již od ledna jistotu, že jejich práce bude po celý rok odpovídajícím způsobem oceněna.

Celková výše výkonové odměny byla pro úsek řízení provozu odsouhlasena takto:

  • Praha hl.n. 16,5 %
  • Praha-Smíchov 11,5 %
  • Nymburk hl.n. 11,5 %
  • Kralupy n/Vltavou 11,5 %
  • PPV Kolín 10,5 %
  • PPV Praha-Libeň 10,5 %
  • PPV Praha-Vršovice 10,5 %

V dalším bloku hovořil ředitel OŘ Praha Ing. Filip mimo jiné o probíhajících stavbách včetně aktuálních informací z jejich průběhu. Dále byl přednesen plán investičních akcí jak v oblasti modernizace infrastruktury, tak v oblasti modernizace budov jednotlivých železničních stanic. Důraz bude kladen mimo jiné na stav údržby Hlavního nádraží v Praze jakožto vstupní brány pro zahraniční návštěvníky, ale i jakési reprezentativní funkci v rámci Správy železnic. Během rekonstrukce ŽST Praha-Vysočany dochází k aktualizaci dokončení stavby. Původní termín dokončení byl opět posunut, a to nově na konec prvního pololetí tohoto roku. V návaznosti na tento posun, nebude možné splnit původní harmonogram přepnutí ŽST Praha hl.n. na řízení z CDP Praha. Aktuálně se hovoří o červnu až červenci s ohledem na skutečné dokončení prací ve Vysočanech.

V tomto roce bude zahájena rekonstrukce ŽST Praha-Bubny – Výstaviště, která je jedním z úseků nového železničního spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla. Postupně budou budovány další úseky. Během této doby vlaky z a do Kladna budou výchozí z ŽST Praha-Dejvice. V rámci pražského uzlu dojde k dlouho očekávanému zdvoukolejnění Mostu Inteligence, kde dojde vlivem rekonstrukce k úplnému zastavení provozu v délce cca 6 měsíců.

ŽST Velký Osek