Dne 16. prosince 2022 se konal „Vánoční kongres Regionální organizace ADP CDP Praha“.

Stěžejními body regionálního kongresu byly doplňující volby do regionálního výboru RO CDP Praha pro provozní oblast traťových dispečerů sálů 3A, 3B, 3C, 3D. Byl zvolen traťový dispečer Luboš Kononov. Následně se konala volba delegátů na celorepublikový Kongres ADP v roce 2023 vyplývající z Usnesení Kongresu ze dne 24. listopadu 2022, kdy jednotlivým organizacím byl stanoven klíč 1:10. Bylo zvoleno deset delegátů, z čehož jsou tři náhradníci. Po těchto volbách byla zdůrazněna velká důležitost a odpovědnost volených delegátů, kdy budou rozhodovat o změně Stanov ADP a dalších důležitých věcech týkající se činnosti ADP.

V další části regionálního kongresu ADP CDP Praha se vyhodnocovala činnost regionálního výboru, který má po letošních volbách nově sedm členů. Každá provozní oblast má nově své zastoupení, kdy cílem je flexibilnější komunikace s našimi členy, při řešení zejména pracovních a sociálních problémů směrem k zaměstnavateli. V tomto roce byl také nastaven nový směr práce a činnosti regionálního výboru, byly delegovány úkoly a oblasti na jednotlivé členy. Tento směr se pomalu osvědčuje a my v něm budeme pokračovat i v novém roce 2023. Byla zhodnocena nejen odborová činnost, ale i zájmová. Novinkou letošního roku je vydávání vlastního bulletinu, který bude vycházet čtyřikrát ročně, kdy je naším cílem přinášet zejména aktuální informace o činnosti a novinkách Regionální organizace ADP CDP Praha. V druhé polovině letošního roku proběhlo také několik důležitých jednání se zaměstnavatelem (přepojování žst. Pardubice a Praha hl. n. na CDP Praha, poruchy systému HaVIS), zajišťovala se právní pomoc ČMKOS pro členy atd.

Posledním stěžejním bodem bylo schvalování „Usnesení“ regionálního kongresu. Nejdůležitějším bodem je změna Stanov ADP, na kterých se po jejich předložení Výkonným výborem ADP do připomínkového řízení, bude společně podílet nejen regionální výbor, ale také zvolení delegáti, neboť konečné znění Stanov ADP bude schvalováno na celorepublikovém Kongresu ADP.

V závěru regionálního kongresu vystoupil předseda ADP Ing. Jan Zazvonil a v rámci diskuse zhodnotil činnost a vývoj ADP, zvláště pak okomentoval sjednání kolektivní smlouvy a Kongres v hotelu Olšanka. V diskusi zaznělo od některých členů, že sjednaný nárůst v PKS je nedostatečný a nepokrývá vysokou inflaci a obrovský, až tři sta procentní, nárůst energií.

IMG 20221216 WA0021