Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se v sídle Správy železnic konalo poslední letošní zasedání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda ADP zrekapituloval nejdůležitější události od posledního zasedání (jednání s předsedou Správní rady SŽ, jednání s GŘ Bc. Svobodou, MBA, podpis PKS SŽ pro rok 2023, Kongres na Olšance a mimořádné jednání Rady ČMKOS k novele Zákoníku práce). Dále informoval o zaslané písemné rezignaci předsedkyně RO ADP Ostrava paní Olgy Zemanové. Veškeré povinnosti přebere místopředseda Ondřej Nemerád. Doplňující volby do Regionálního výboru se uskuteční v první čtvrtletí roku 2023.

Dalším bodem programu bylo určení poměru k zastupování pro plánovaný Kongres ADP v roce 2023. Členy VV ADP bylo stanoveno, že každých započatých deset členů v Regionální organizaci bude mít jednoho delegáta. Delegáti budou určeni nebo zvoleni příslušným Regionálním výborem a jmenný seznam včetně případných náhradníků bude zaslán předsedovi svazu a členům Výkonného výboru.

Zasedání se krátce zúčastnil ředitel O10 Ing. Koucký, který pohovořil o uzavřené PKS SŽ 2023, a také o nezbytné potřebě uzavřít 1. změnu PKS z důvodu předpokládaného nárůstu minimální mzdy v roce 2023. Změna se dotýká u Správy železnic především TS 1, ve kterém jsou zařazováni zaměstnanci s uzavřenou DPČ pro „Pracovníka dozoru“. Dále informoval o výši mimořádné odměny Generálního ředitele a splatnosti příspěvku na dopravu. V závěru svého vystoupení vyzval Ing. Koucký přítomné členy k jednotě a zachování stability. Dlouhodobě vysoká úroveň sociálního dialogu u Správy železnic je zárukou dalšího rozvoje a jistoty, což v dnešní době není u všech firem samozřejmostí. Při odchodu popřál všem přítomným klidný adventní čas a mnoho zdraví v novém roce.

Předseda ADP předložil Výkonnému výboru návrh rozpočtu ADP pro rok 2023, představil změny oproti roku 2022, nové priority včetně výsledku hospodaření. V rámci diskuse došlo k úpravě parametrů u některých položek a následně byl návrh rozpočtu Výkonným výborem jednomyslně schválen. Elektronicky budou schválené změny zaslány členům Výkonného výboru.

V závěru jednání přečetl předseda členům VV dopis od nové členky, který byl zaslán společně s přihláškou do ADP. V něm byla vyzdvihnuta práce odborového svazu pro zaměstnance Správy železnic a snaha řešit i nepopulární témata.

Další jednání se uskuteční 12. 1. 2023.

IMG 20221208 WA0005