Dne 27. 9. 2022 se v sídle Správy železnic konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA. Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivni smlouvy včetně návrhu jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru, reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování. Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily s návrhem zaměstnavatelem ohledně nárůstu tarifnich mezd.

20220924 110339