V pátek dne 23. 9. 2022 se v budově OŘ Plzeň konalo pravidelné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových centrál. Na programu jednání bylo projednání organizační změny v PO Tábor, konkrétně zrušení položky výpravčí (Chotoviny, Tábor) a operátorů železniční dopravy v žst. Tábor k datu 31. 10. 2022. Změna systemizace souvisí s aktivací DOZ + ETCS Votice – České Budějovice (dálkové řízení z CDP Praha). Všem dotčeným zaměstnancům bude nabídnuto pracovní uplatnění. Dále bude v OŘ Plzeň od 1. 1. 2022 zřízeno nové pracovní místo ve skupině SEPA pod odborem technologie.

V další části programu ředitel Ing. Makovec pohovořil o inspekčních cestách, která absolvuje po OŘ se svými náměstky nebo sám. Cílem těchto cest je kontrola nad dodržováním úsporných opatření (vytápění, větrání), zajištění měkkých cílů či stav pracovišť. V souvislosti s energetickou krizí, bylo přistoupeno k analýze současných opatření v energetickém výdeji (EOV, osvětlení žst. a zastávek, teplota v čekárnách a na pracovištích) a byly navrženy úsporné režimy. Dozorčí provozu budou nově vybaveni digitálními teploměry pro měření teploty v prostoru, aby při svých pravidelných kontrolách mohli monitorovat aktuální teplotu na pracovištích v prostorech pro cestující.

V plánu investic na příští rok je například zřízení fotovoltaického systému s bateriemi na ÚS Triangl, na budově OŘ Plzeň, nové stanici HZS SŽ v Českých Budějovicích a v dalších lokalitách. V rámci přípravy na nové povolání spolupráci se školami vyzdvihl ředitel Ing. Makovec navázanou spolupráci se SOU České Velenice, kde v rámci partnerství dojde k výchově potenciálních nových zaměstnanců včetně odborné zkoušky D-03. Zástupci OC byli informováni připravovaných změnách v aplikacích pro řízení provozu, kde by současné systémy (GTN, GRADO a TPV) měla nahradit JDK (jednotná dopravní kancelář), která se v současné době testuje a termín spuštění je avizován v roce 2025. Diskuse se vedla o práci komandujících, kde bude zapotřebí v některých PO zlepšit vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci a komandujícími. Od nového jízdního řádu 2022/2023 bude aktivován traťový úsek Blatná – Strakonice podle předpisu SŽ D1. Dirigující dispečer pro ostatní tratě bude prozatím umístěn v žst. Blatná, neboť projekt zřízení RDP Strakonice je prozatím odložen.

Ing. Zazvonil, v rámci svého diskusního příspěvku, představil nového předsedu RO ADP Plzeň pana Jiřího Berku a okomentoval písemný podnět k práci výpravčích vnější služby v Plzni hl. n. Změnou v Prováděcím nařízení PND 7 došlo ke zvýšenému objemu práce a povinností pro dotčené zaměstnance. Nově má být právě v Plzni zahájen ověřovací provoz k novému formátu grafických rozkazů (SŽ SR101/1 (D)) a tyto rozkazy budou vydávány duplicitně všem vlakům, což opět zvýší náročnost práce včetně objemu tištěných rozkazů. Ing. Šefčík přislíbil aktivní účast v této řešené problematice. Dále byl okomentován stav kolektivního vyjednávání u SŽ pro rok 2023, včetně rozporovaných článků, a to výše navrhovaných mezd tarifních i objemu mezd smluvních. Předseda p. Berka upozornil na nebezpečné situace, které vznikají v rámci přepojování dopraven Chotýčany a Hluboká nad Vltavou – Zámostí. Zhotovitel má obrovské potíže s dokončením této stavby a bohužel to odnášejí provozní zaměstnanci z řízení provozu. Ing. Šefčík tuto situaci okomentoval s tím, že vedoucí zaměstnanci zajišťují maximální servis výpravčím a je přislíbeno, že se potíže podaří odstranit nejpozději v následujícím týdnu.

Další společné jednání se uskuteční v měsíci prosinci 2022.

20220923 102546