Ve středu dne 29. 7. 2020 se společně setkali v pražském Radotíně zástupci Regionálních organizací ADP se členy Výkonného výboru. Na programu bylo dosáhnout společně dohody nad předloženým návrhem zaměstnavatele (PKS pro rok 2021, Zásady FKSP, Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání či novely předložených dokumentů). Řešili se i návrhy organizačních změn na úrovni OJ i GŘ Správy železnic. 

K návrhu týkající se Kondičního programu jako výměnu za stávající KOP byla velmi intenzivní diskuse se zastánci současného modelu, který ovšem úplně ve všech aspektech nereflektuje na současné požadavky zaměstnanců i se stoupenci nového návrhu zaměstnavatele, který ovšem nabízí nízkou úroveň finančního plnění pro zájemce ze strany zaměstnanců. K této problematice byl diskutován i současný stav, kdy zaměstnanci odmítají v řadě případů účast na KOP z důvodu nehrazeného vyšetření na COVID-19 v Darkově či zhoršené epidemiologické situace u nás či na Slovensku. 

Tým kolektivních vyjednávačů je složen ze členů VV ADP (Jan Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Šárka Jiroušková).

Společné stanovisko k návrhu za m zaměstnavatele se bude precizovat na jednání s kolegy s ostatních OC ve čtvrtek 6. 8. 2020 v Praze. 

Návrh PKS pro rok 2021 jako celek je seriózní, ovšem v mnoha ustanoveních či nových návrzích je v současné podobě neakceptovatelný, neboť by došlo ke zhoršení současných podmínek zaměstnanců. 

IMG 20200729 WA0000