Dne 8. 1. 2020 proběhlo pravidelné jednání na OŘ Praha. Na programu jednání byla mimo jiné problematika aplikace zvýšené výkonové odměny pro vyjmenovaná pracoviště řízení provozu a infrastruktury. Výsledkem jednání je dohoda všech zúčastněných stran, která zajišťuje v roce 2020 o několik procent vyšší výkonovou odměnu pro vyjmenovaná pracoviště než tomu bylo v roce 2019. S potěšením oznamujeme, že tato zvýšená výkonová odměna bude aplikována již s výplatou za měsíc leden 2020.

Celková výše výkonové odměny na pracovištích řízení provozu bude:
Praha hl.n. 16,5 %
Praha-Vršovice 13,5 %
Praha-Smíchov 11,5 %
Nymburk hl.n. 11,5 %
Kralupy n/Vltavou 11,5 %
PPV Kolín 10,5 %
PPV Praha-Libeň 10,5 %

Za ADP se jednání účastnili: Milan Gajdács, Tomáš Kaňka a Ota Krásová. Za Správu železnic ředitel OŘ Praha Ing. Vladimír Filip a ekonomický náměstek Ing. Juraj Gánovský.