Odborové organizace působící na železnici včera 7. 1. 2020 v sídle OSŽ projednaly jakým způsobem řešit dlouhodobě neutěšený stav v oblasti jízdních výhod pro zaměstnance v JMK včetně dalších kroků. Snahou je nalézt takové řešení, které bude akceptovatelné jak časově (od 1. 2. 2020), tak systémově.

Ke stažení v PDF: