Společné jednání zástupců Ministerstva dopravy a odborových organizací působících na železnici v ČR se uskuteční dne 17. 10. 2019 v budově Ministerstva dopravy. Ústředním tématem je avizovaná změna č. 16 "Tarifu", především problematická ustanovení týkající se dopravní obslužnosti v rámci působnosti krajů jako objednavatele veřejné dopravy dle zákona č. 194/2010 Sb. na základě přímého zadání veřejných služeb.

Snahou odborových svazů bude nalezení takového řešení, které nezhorší podmínky pro přepravu zaměstnanců SŽDC, MD, DÚ a ČD v příštím období.