Dne 29. 10. 2018 proběhl ve Starém Kolíně kongres Regionálních organizací ADP působících na Generálním ředitelství, CDP Praha a OŘ Praha. Tak jako každý rok to byla jedinečná příležitost setkání nejvyššího vedení naší organizace se stále se rozšiřující členskou základnou. Na začátku předseda ADP Ing. Jan Zazvonil shrnul události uplynulého roku, pohovořil o aktuálním dění a nastínil budoucí vývoj. Z událostí uplynulého období zmínil navázání mezinárodní spolupráce se slovenskými kolegy z Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD), dále vstup do ČMKOS a také rozšíření členské základny, kdy nyní působíme například i na Vysočině a další rozšíření se uskutečňuje v současnosti. Zvyšující se počet členů klade větší nároky na komunikaci, i proto bylo rozhodnuto prezentovat ADP také na Facebooku.

Na to navázal předseda RO ADP Praha Milan Gajdács, který zdůraznil význam rychlé komunikace a to nejen s našimi členy moderními způsoby včetně interaktivity, kterou právě sociální sítě umožňují. Zpětná vazba od řadových členů je vždy velmi důležitá a přínosná. Proto kromě rychlého a aktivního informování ze strany jednotlivých předsedů Regionálních organizací, je důležitá i komunikace od řadových členů i prostřednictvím Facebooku a to zejména v situaci kdy členů neustále přibývá. Dále předseda pražské organizace hovořil o aktuálním vývoji při tvorbě oponentního návrhu Katalogu prací, když novelizace Katalogu, tak jak byla předložena zaměstnavatelem, neudělala v současném znění Katalogu, co se týče zaměstnanců řízení provozu, žádnou změnu. Pracovní verze našeho návrhu Katalogu byla předložena všem členům k nahlédnutí. Následně členové pokládali různé dotazy. Mimo jiné i o aktuálně započatém kolektivním vyjednávání, které zodpověděli naši přítomní kolektivní vyjednavači.

Následné vystoupení patřilo předsedovi naší organizace na CDP Praha Petru Lorencovi, který pohovořil o proběhlých i plánovaných akcích FKSP, mechanismu fungování FKSP, které mělo zároveň formu školení. Dále vystoupil místopředseda Daniel Linc. Ve svém vystoupení informoval o výhodách členství v ČMKOS pro naše členy a také zmínil úkoly, které z našeho členství plynou. V dalším bloku vystoupil výkonný místopředseda Petr Fučík, který pohovořil o stavu BOZP a aktuálních i minulých problémech v této oblasti.

Následně byli přivítáni hosté: ředitel CDP Praha Ing. Pavel Kolář, technický náměstek ředitele CDP Praha Ing. Tomáš Javůrek, náměstek ředitele pro provoz OŘ Praha Ing. Ladislav Ludvík a náměstek ředitele pro ekonomiku OŘ Praha Ing. Juraj Gánovský. Ředitel CDP mimo jiné hovořil o dalším rozšiřování dálkového řízení, o rozdělení práce mezi traťové dispečery a výpravčí na PPV a nastínil vize dalšího směřování v oblasti řízení provozu. Ing. Gánovský informoval o ekonomické situaci na OŘ Praha i ve vztahu k vyplacení zvýšených výkonových odměn v posledním kvartále tohoto roku.

Na závěr byl dán prostor všem členům. Každý měl možnost položit otázku zástupcům zaměstnavatele a další program probíhal formou diskuse. Děkujeme všem zástupcům zaměstnavatele za účast a konstruktivní diskusi. Děkujeme našim členům za hojnou účast a těšíme se na další setkání s vámi.

CELÁ FOTOGALERIE >>>