Ve dnech 31. 10. až 1. 11. 2018 uskutečnili zástupci ADP (Ing. Zazvonil, Petr Fučík) prohlídku brněnského uzlu, která měla za cíl podrobně se seznámit s aspekty probíhající rekonstrukce žst. Brno hl. n., Brno dolní nádraží či přímou vazbu na žst. Brno Židenice. Během dvoudenního programu byla jedinečná příležitost problematiku řešit v místě stavby, která spočívá v rekonstrukci zabezpečovacího zařízení ve stanici Brno hl. n., kde dojde od změny GVD ke zrušení St. 3, 4 a 5, v dalších etapách i St. 2 a 6. Tato rekonstrukce s sebou přinese dopady do zaměstnanosti, resp. změnu technologie a zrušení funkce signalista na hlavním nádraží. Vzhledem k vážnosti situace a obávám stávajících zaměstnanců o další existenci se uskutečnila na OŘ Brno informativní schůzka s managementem. Delegaci ADP přivítal ředitel Ing. Křivánek, nově jmenovaný náměstek pro řízení provozu Ing. Surý a později konkrétní dotazy zodpověděla Ing. Onderková. Z důvodů nadbytečnosti nebude nikdo propuštěn, byli jsme ujištěni, že se všemi dotčenými zaměstnanci se komunikuje a Ing. Surý přislíbil, že uspořádá informativní schůzku pro zaměstnance, aby se předešlo možným nedorozuměním. Někteří signalisté byli osloveni a zařazeni do kurzu D-07 pro výpravčí, někteří nastoupí od ledna do kurzu, ostatním bude nabídnuto jiná pracovní pozice v rámci ŽUB.

Diskutovalo se o provizorním, ale také definitivním obsazení stanice Brno hl. n po rekonstrukci, kdy dojde k nahrazení elektromechanického zařízením elektronickým ovládaným z JOP. Cílový stav má být 5 výpravčích k obsluze v denních směnách a 4 výpravčí v noční době. S tímto souvisí i změna obvodů a kompetencí jednotlivých výpravčích ve směně.

Dále nás ředitel OŘ informoval o nových hranicích PO od 1. 1. 2019, kdy dojde k vytvoření PO Břeclav, Jihlava a Brno v nových geografických polohách. Otázka padla i na PPV Břeclav, kde nás Ing. Onderková ujistila, že se připravuje obsazení tohoto pracoviště výpravčími. Předseda ADP zhodnotil nevyhovující a především nestandardní stav v zařazeni výpravčích do tarifních stupňů na hlavním nádraží, kde TS 11 mají jen někteří výpravčí a ostatní pouze TS 10. Vedením OŘ byla přislíbena aktivita v této oblasti a došlo ke shodě, že náprava je nutná. Tuto aktivitu mělo ADP již v minulosti, ovšem O10 GŘ vždy požadavek odmítl.

Během návštěvy v Brně byla možnost sejít se s některými členy RV ADP Brno, se zaměstnanci ve výše uvedených stanicích či provést kontrolu nad stavem BOZP.