I takto hlnby se dal shrnout výsledek jednání odborových organizací s ředitelem OŘ Praha a jeho náměstky, které se konalo dnes odpoledne. Předseda  Výboru OSŽ při OŘ Praha Libor Šimůnek argumentoval mandátem k jednání, který má od členské základny, zástupců Výboru. Zástupci OSŽ nepožadují, aby v uzlových stanicích jako je Praha hl. n, Praha Vršovice, Praha Libeň, Praha Masarykovo n., Kralupy nad Vltavou či Kolín měli zaměstnanci ve funkci výpravčí vyšší výkonové odměny než ostatní zaměstnanci. Diskutovalo se několik hodin, ale výsledkem je stále základní výše sazby VO 4,3 % i pro příští období. 

Argumenty zástupců ADP o nutnosti diferenciace z důvodu ohodnocení za ztížený výkon služby na exponovaných pracovištích (podložených odbornou studií), ale i jako motivační prvek nemohl obstát proti zvůli dobře organizované skupiny.

Je zarážející, že pokud odborové centrály na vrcholové úrovni dohodnou možnosti jak ohodnotit práci na zatížených pracovištích a alokují se finanční zdroje pro jejich pokrytí, objeví se skupiny, které tyto principy nerespektují a upřednostňují vlastní priority.