Dne 29. 2. 2016 se na OŘ Ústí nad Labem konalo jednání o výši výkonových odměn (VO) na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle čl. 33 platné PKS SŽDC 2016 – 2017. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili náměstek pro ŘP Ing. Eduard Tržil, MPA, vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek.

V úvodu jednání byl představen zástupcům OC návrh zaměstnavatele, který byl předložen až na tomto jednání, částečně vycházel ze stanovisek některých OC. Tento návrh zaměstnavatele obsahoval seznam pracovišť s nižší pracovní zátěží a pracoviště s vyšší pracovní zátěží ve stanicích Ústí nad Labem a Děčín vůbec neobsahoval. Zaměstnavatel byl zástupci OC ADP a SOSAD upozorněn, že návrh je v rozporu s předmětným čl. 33 PKS SŽDC.dc

Zaměstnavatel oponoval, že byl důsledně proškolen na školení PKS SŽDC zástupci Odboru personálního (O10) a jeho návrh je v souladu s platnou PKS SŽDC 2016 – 2017. Následně probíhala diskuse nad výběrem jednotlivých pracovišť. Na dotazy zástupců OC ADP a SOSAD z jakého důvodu do návrhu zaměstnavatele nebyly zařazeny pracoviště v uzlových stanicích Ústí nad Labem a Děčín bylo odpovězeno takto: "na ústředních stavědlech výpravčí pouze klikají myší"a dle závazného pokynu ředitele OŘ Ústí nad Labem Ing. Josefa Kalivody, nebudou navrženy na zvýšenou VO. Po dalším jednání k dohodě nedošlo a na žádost OC bude na dalším jednání nutná účast ředitele OŘ Ústí nad Labem Ing. Josefa Kalivody.

Na závěr je nutné sdělit, že vedení OŘ Ústí nad Labem absolutně nevzalo v potaz studii veřejné zakázky – posouzení pracovišť řízení provozu, která byla realizována v roce 2014 a sporná pracoviště vyhodnocená jako s významnou objektivní psychickou zátěží 3 kategorie nebyla navržena na zvýšenou VO.

Tento způsob pohrdání a negativního pohledu na zaměstnance segmentu řízení provozu v exponovaných uzlech jen odráží personální politiku organizace. Pokud ředitel OJ nerespektuje sjednané obecné principy je to závažný problém!