V pondělí dne 16. 5. 2022 se konalo první jednání Rady ČMKOS po VIII. Sjezdu. Na programu jednání byla volba pořadí statutárních zástupců v době nepřítomnosti, prvním v pořadí byl zvolen místopředseda Vít Samek a druhou místopředsedkyně Radka Sokolová. Diskutovalo se o závěrech Sjezdu včetně dalšího postupu odborů v prosazování požadavků a zájmů zaměstnanců a občanů ČR. Bylo odsouhlaseno, že dne 5. 9. 2022 se uskuteční protestní akce členů odborů sdružených v ČMKOS. Bližší informace budou diskutovány a zveřejněny na červnovém zasedání Rady ČMKOS. Velmi obsáhlým tématem k diskusi včetně usnesení byla zvažovaná kandidatura Josefa Středuly v prezidentských volbách. V současné době je zahájen sběr podpisů nutných k avizovanému oznámení kandidatury (min. 50 000). Členové Rady podpořili iniciativu a sběr podpisů. Členové Rady obdrželi prezentaci Zprávy o měnové politice - jaro 2022 zpracovanou ČNB.

Rada ČMKOS podpořila petici za Urychlenou regulaci vysokých cen energií, pohonných hmot, potravin, životních nákladů a inflace, kterou připravil a organizuje Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice, a který žádá ostatní odborové svazy sdružené v ČMKOS o podporu.