Ve čtvrtek dne 12. 5. 2022 se v Brně konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda zrekapituloval průběh VIII. Sjezdu ČMKOS, výsledek posledního jednání se zaměstnavatelem včetně 1. změny Zásad hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb. Následně program pokračoval jako volební kongres RO ADP Brno, kde po uskutečněných volbách do Regionálního výboru byli zvoleni Martin Klučka (zástupce do Výkonného výboru ADP), Petr Jílek (místopředseda) a Jan Koudelka (předseda RO ADP Brno). V rámci odpoledního programu místopředseda Daniel Linc prezentoval projekt zaměřený na paragraf 320a ZP. V rámci diskuse se řešila problematika propadu reálných mezd u SŽ a možných východiscích.

20220512 111735