Ve čtvrtek dne 31. 3. 2022 se pouze on-line formou uskutečnilo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele. V úvodu Ing. Koucký informoval o vládním úkolu, který vyplýval z usnesení o prověření reálných možností ubytování v bytech či zařízení ve vlastnictví státu. Správa železnic tento úkol splnila, v první fázi je k dispozici 12 bytů a v další až třicet jednotek. Zájem ze strany ukrajinských občanů je prozatím menší než se očekávalo. Dále byla přednesena informace o vývoji nemocnosti v souvislosti s COVID-19. K projednání byl představen odborovým svazům návrh vyhodnocení PKS SŽ za rok 2021, představen a okomentován rozpis plánu MOON na rok 2022. Ředitel O10 uvedl, že od příštího týdne bude zahájena první fáze distribuce předpisu SŽ D1. Celkový náklad tištěného předpisu je 3400 ks. Účinnost zůstává beze změn (1. 7. 2022). V souvislosti s organizační změnou byla představena jména jednotlivých jmenovaných funkcí. Vzhledem k časové tísni nepokračovalo další plánované jednání pracovní skupiny pro implementaci digitální zaměstnanecké karty.

20220306 174721