Dne 14. 2. 2022 se uskutečnila za přítomnosti Výkonného místopředsedy Petra Fučíka 33. Rada ČMKOS. Toto zasedání bylo po dlouhé době prezenčním způsobem, což bylo všeobecně přijato velmi pozitivně. Přítomné účastníky přivítal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, dále byli za předsednictvo přítomni Radka Sokolová a Vít Samek. 

V úvodu jednání byla provedena kontrola splněných úkolů a úkolů trvalých. Regionální rady odborových svazů v zásadě fungují velmi uspokojivě vyjma RR OS kraje Jihomoravského. Bylo navrženo a schváleno složení komisí pro 7. sněm ČMKOS. 

V aktuálních informacích zazněla skutečnost, že inflace dosahuje 8,5 % s tím, že není vyloučen další růst i nad 10 %, což opravňuje zástupce zaměstnanců k jednání se zaměstnavatelem o úpravě již dohodnutých mzdových nárůstů. Narůstá poptávka zaměstnavatelů po levné pracovní síle z třetích zemí, Vojenský konflikt Ukrajina = uprchlický exodus, varování před zaměstnáváním pod cenou. Minimální mzda ČR sedmá nejnižší v Evropě. Češi platí nejvyšší cenu za kW elektrické energie.

  • 4. 1. 2022 první jednání s představiteli Vlády ČR
  • 10. 1. 2022 jednal Josef Středula s německým velvyslancem v ČR
  • 18. 1. 2022 první jednání tripartity s novou vládou
  • 28. 1. 2022 jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem
  • 9. 2. 2022 tripartita k návrhu státního rozpočtu

Zajímavá čísla:
zaměstnanec ve firmě s odbory má vyšší mzdu v průměru o 6 794 Kč měsíčně, což je ročně o 81 528 Kč více než ve firmě bez odborové organizace, být odborově organizován se vyplatí!

Rada ČMKOS vyjadřuje podporu:

NEXEN TIRE - stávková pohotovost od 17. 1. 2022

ARRIVA Morava - stávková pohotovost od 20. 1. 2022

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče - stávková pohotovost od 8. 2. 2022