Dnes dne 14. 1. 2022 došlo při společném jednání OC a zaměstnavatele ke sjednání Zásad FKSP (Rámcových i Centrálních) pro rok 2022. Bylo dohodnuto, že bude ustanovena pracovní skupina, která bude mít za cíl dohodnout parametry a podmínky přijetí zaměstnanecké digitální karty pro rok 2023.

Zaměstnavatel okomentoval záměr na sjednání 2. změny PKS pro rok 2022, který se bude týkat stanoveného nároku dovolené dle PKS v kalendářním roce a reálného čerpání dle skutečně odpracované doby. Kolektivní vyjednávání bude zahájeno předložením písemného návrhu. V on-line formě se bude konat dne 21. 1. 2022. 

Na jednání byla sjednána trojdohoda mezi OC, SŽ a ČD Travel (která zastupuje další vyjmenované CK) pro zajištění dotované rekreace z C-FKSP na rok 2022. Zaměstnanci SŽ mohou žádat o příspěvek na rekreaci dle zveřejněné nabídky od 15. 1. 2022 na portále STKR.

V rámci diskuse se řešila problematika povinného plošného testování ve firmách od 17. 1. 2022 včetně očekávaného výsledku dnešního jednání vlády ČR k pracovní karanténě.

20220114 111511