Ve čtvrtek dne 9. 12. 2021 se v sídle zaměstnavatele konalo jednání Výkonného výboru ADP. Na programu jednání bylo zhodnocení letošního roku, proces sjednávání Zásad FKSP (Rámcových a C-FKSP) a schválení rozpočtu ADP na rok 2022. Stěžejním tématem byla organizace voleb do jednotlivých orgánů (Regionálních organizací a Výkonného výboru) v příštím roce.

V dalším bloku jednání vystoupili za zaměstnavatele Ing. Koucký a JUDr. Vlásková. Ředitel O10 GŘ SŽ shrnul ekonomická data ve vývoji mezd, nemocnosti, izolace a karantény v souvislosti s COVID-19, zmínil úkol Správní rady SŽ (optimalizace pracovních míst na Generálním ředitelství, kde by měla úspora dosáhnout 10 % z celkového počtu). JUDr. Vlásková pohovořila o zaslaném dotazníku zaměstnancům s nárokem na KOP v příštím roce. Nově obsahuje tři položky (chci využít KOP, chci využít KOP, ale důvodu obavy o zdraví využiji "domácí" KOP, nevyužiji nárok). Do 20. 12. 2021 mohou zájemci podávat digitální formou nabídky k veřejné zakázce na realizaci KOP (dvě zařízení na Moravě a dvě v Čechách).

V rámci diskuse bylo sděleno, že s účinností předpisu D1 k 1. 7. 2022 dojde k přezkoušení všech určených zaměstnanců elektronickou formou. Je předpoklad, že k tomuto datu bude účinná novela předpisu Zam1 a T100. Ředitel Ing. Koucký zmínil otázku integrace OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jedné organizační jednotky - OŘ Ostrava k 1. 1. 2022. Všichni dotčení zaměstnanci obdrží informační list k této změně. Nové mzdové výměry a další pracovněprávní dokumenty budou obsahovat pouze jednoho zaměstnavatele - OŘ Ostrava. Dále byla zmíněna uzávěrka mezd za měsíc listopad, kde všichni zaměstnanci s nárokem obdrží příspěvek na dopravu (dle platné PKS) ve výši 3 600 Kč. Poskytovatel elektronické stravenky provede u všech zaměstnanců, kteří ji využívají výměnu karet za novější generaci, která již bude eventuálně připravena na realizaci digitální zaměstnanecké benefitní karty.

Na závěr jednání poděkoval předseda ADP zástupcům zaměstnavatele a členům Výkonného výboru za celoroční spolupráci.

20211209 103636