V úterý dne 30. 11. 2021 se v sídle Oblastního ředitelství Plzeň konalo společné jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatele. Ředitel OŘ Plzeň přizval i své náměstky pro řízení provozu, techniku, provoz infrastruktury a pro obchodní a správní činnosti, kteří podrobně referovali o svých úsecích, především o plánovaných aktivitách v budoucím období (investice, rekonstrukce, využívání drážních objektů, zabezpečení financování naplánovaných akcí aj.) a zhodnotili uplynulý rok.

Ing. Makovec předložil návrh organizační změny s účinností od 1. 1. 2022, kdy dojde k vytvoření systemizovaného pracovního místa - systémový inženýr ŽDC  v nepřetržitém pracovním režimu v Táboře. Jedná se o ověřovací provoz pilotního projektu k aplikaci CENTRO. Další informací bylo plánované obsazení v nepřetržitém pracovním režimu u pracovní pozice Dispečer železniční infrastruktury (DŽIN) od 1. 1. 2022, která spadá pod úsek provozu infrastruktury. Nově vybavené pracoviště bude umístěno vedle kanceláře plzeňského elektrodispečinku v Sušické ulici. Na základě uskutečněných jednání a schválení Radou PK budou mít zaměstnanci OŘ Plzeň nebo zaměstnanci s trvalým pobytem v Plzeňském kraji možnost zažádat o tzv. krajskou režijku za cenu 500 Kč/rok. Platná bude pro železniční a linkovou autobusovou dopravu objednávanou PK (mimo MHD Plzeň) na základě žádosti zaměstnance. Podrobné informace budou následně zveřejněny v Pokynu ředitele včetně kontaktních míst. Diskuse se vedla nad novelou NV č. 589/2006 Sb., která má negativní dopad do sestav rozvrhu směn na několika pracovištích v obvodu OŘ Plzeň. Zaměstnavatel splní požadavky dané vládním nařízením, ale bude usilovat o vyvolání diskuse a případné změny v nastavení parametrů u zaměstnanců v dopravě. 

Náměstkem pro techniku Ing. Týrem byl představen harmonogram prací na jednotlivých traťových úsecích, kde dojde k provozování drážní dopravy podle předpisu D1 místo zjednodušeného řízení dle D3 (Týn nad Vltavou - Temelín, Nepomuk - Blatná dokončení v roce 2021, Blatná - Strakonice, Blatná - Březnice 2022, Ejpovice  - Chrást - Radnice, Pňovany - Bezdružice v roce 2023). Ing. Šefčík informoval o definitivním termínu změny předpisu D1 (od 1. 7. 2022) a dalších provozních záležitostech.

V závěru jednání shrnul ředitel OŘ podíl přesčasové práce na zaměstnance, analýzu mzdového vývoje, nemocnosti a zaměstnanosti. Diskuse se vedla nad FKSP a vývojem jednání nad Zásadami, které prozatím nejsou pro rok 2022 na úrovni GŘ sjednány nebo nad závěry zaměstnaneckého průzkumu. V závěru pan ředitel poděkoval zástupcům odborových svazů za spolupráci. Další společné jednání je plánováno na leden 2022. 

20211103 090955