Ve středu dne 10. 11. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele z O10 GŘ SŽ. Hlavním bodem programu bylo představení stanovisek jednotlivých odborových svazů k předloženým návrhům Zásad FKSP pro rok 2022 (Rámcových a Centrálních). Zaměstnavatel velmi důrazně vyzval zástupce těch odborových svazů, kteří se brání přijetí a akceptaci „Digitální karty zaměstnance“, aby svá negativní stanoviska přehodnotila a podpořila zavedení nového benefitu. Zástupci ADP podpořili zavedení tohoto řešení již v Říčanech pro Rámcové zásady FKSP a v návrhu Centrálních zásad taktéž. 

Spravedlivé rozdělení části prostředků z FKSP pro všechny zaměstnance s nárokem a digitalizace v této oblasti je jedinou a správnou cestou, kterou se musí Správa železnic vydat, zdůraznil ředitel Ing. Koucký“ při svém apelu na ostatní svazy.

Dalším bodem bylo projednání případného nároku na vybavení zaměstnanců SŽ novou oděvní součástkou (fleecovou mikinou). Seznam KZAM předložili zástupci ADP a OSŽ zaměstnavateli k dalšímu projednání a zapracování návrhů do předpisu SŽ Bp36.

V závěru jednání ředitel Ing. Koucký vyzval zástupce OC, aby na své členy a zaměstnance apelovali, aby se doposud neočkovaní zaměstnanci nechali očkovat.