Současný FKSP OŘ Praha umožňuje čerpání příspěvku na individuální rekreaci ve výši 3 000 Kč. V prosinci se bude projednávat návrh zásad pro čerpání FKSP na rok 2019. Fond FKSP musí vytvářet každá státní organizace ze zákona. Nelze tedy říci, že nechceme FKSP a chceme namísto toho do navýšení mezd. Fond je rozdělen na sedm základních podfondů. Mimo jiné např.:

1/ Příspěvek na stravování (u OŘ Praha 14 Kč na stravenku)

2/ Příspěvek na hromadně organizované kulturní a sportovní akce (vinné sklípky, bowling, šachy atd.)

3/ Příspěvek na individuální rekreaci (u OŘ Praha 3 000 Kč, navrhujeme navýšit na 4 000 Kč)

4/ Sociální výpomoc (až 15 000 Kč dostane-li se zaměstnanec do nouze)

5/ Dary věcné a peněžní

6/ Příspěvek odborové organizaci

Více je možné nastudovat v aktuálních Zásadách pro čerpání FKSP, které najdete na intranetu SŽDC. Vyšší příspěvek na individuální rekreaci lze prakticky získat jen přesunem financí z bodu 2 tj. Hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcí. Výsledek hlasování bude pro nás závazný a takto ho budeme následně prosazovat při jednání na OŘ Praha. Váš podpis je potřeba potvrdit kliknutím na link v příchozí emailové zprávě.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem pro navýšení příspěvku na individuální rekreaci na 4 000 Kč i za cenu přesunu financí z jiných kapitol FKSP?

Hlasujte prosím jen z obvodu OŘ Praha.

Hlasujte zde: Hlasování o rozdělení FKSP OŘ Praha 2019