Na úvod jednání pozdravil všechny přítomné pan ředitel Ing. Filip a ekonomický náměstek Ing.Gánovský. Pan ředitel ve zhruba čtyřicetiminutovém proslovu shrnul dosavadní úspěchy za dobu působení ve funkci, pohovořil o nadcházejících plánech a úkolech i o záležitostech, které komplikují jeho snahy. Mimo jiné bylo sděleno, že došlo k odstranění cca jedné třetiny pomalých jízd v obvodu OŘ Praha, které zde byly na jaře tohoto roku. Snahou bude odstranění i zbývajících omezení rychlosti v nejbližší době. Opravy a rekonstrukce se týkají i nádražních budov, kde se např předpokládá rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha Běchovice. Rovněž dojde k rekonstrukci Fantovy budovy. Všechny tyto investice komplikují jednak památkáři, pokud se jedná o budovy historického významu, a také zvyšující se cena ze strany stavebních firem. Pan ředitel pohovořil obecně o rekonstrukcích stanic v tom smyslu, že již nebude docházet k tomu čeho jsme byli v minulosti někdy svědky, kdy se opravily jen koleje u nástupišť a ostatní nikoliv. Nadále se bude prosazovat rekonstrukce stanic jako celku. Zároveň dochází k postupné nápravě týkající se čistoty prostor jak pro cestující veřejnost tak pro personál stanic. Důležitost je rovněž přikládána k lepšímu využití komerčních prostor jednotlivých stanic. Je kladen důraz na smysluplnější využití i okolí stanic, kdy tyto pozemky by měly být lépe využity tak, aby sloužily ku prospěchu cestující veřejnosti a přilákaly cestující do vlaků např parkoviště, cyklověže atd.

Pan ředitel informoval o svém rozhodnutí o změnách ve jmenovaných funkcích kdy byli odvoláni k 31.10.2018:

Náměstek pro řízení provozu Mgr. Chládek, přednosta PO Kladno Bc. Lehner, přednosta PO Praha hl.n. Cibulka, přednosta PO Beroun Ing. Ludvík a vedoucí kanceláře ředitele Ing. Tuma.

K 1.11.2018 jmenoval náměstkem ředitele pro řízení provozu Ing. Ludvíka, přednostou PO Praha hl. n. Mgr. Chládka, přednostou PO Beroun Bc. Lehnera a přednostou PO Kladno Ing. Nachtmana.

Od 1. 1. 2019 se aplikuje nový organizační řád OŘ Praha, který bude znamenat snížení počtu náměstků ředitele OŘ o dva a integraci správy majetku s ekonomikou na OŘ. Bližší informace budou známy od 1. 11. a s námi projednány.

Za měsíce říjen, listopad a prosinec bude z prostředků OŘ Praha, které se podařilo vyjednat, vyplacena zvýšená výkonová odměna a to na všech pracovištích. Všem zaměstnancům bude v každém z těchto měsíců vyplacena výkonová odměna zvýšená o cca 5% nad základní sazbu nebo zvýšenou sazbu, která je účinná na pracovištích se zvýšenou pracovní zátěží.