Dne 6. 2. 2018 proběhlo pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem. Mimo jiné byla diskutována otázka aplikace článku 34 bod 3 b) přílohy č.2 týkající se odměňování zaměstnanců pracovišť s vyšší pracovní zátěží. Po diskusi mezi ADP, OSŽ a FV došlo ke kompromisnímu společnému návrhu odborových organizací.

Návrh obsahuje:
1/ na všech pracovištích v obvodu OŘ Praha zůstane zachována VO v základní výši 5 %
2/ navrhujeme nejvyšší výkonovou odměnu pro pracoviště Praha hl.n.
3/ navrhujeme zvýšenou VO pro pracoviště Praha-Vršovice, Praha-Smíchov, PPV Praha-Libeň, PPV Kolín, Nymburk a Kralupy n/Vlt.

Vzhledem ke skutečnosti, že příděl objemu finančních prostředků na VO zatím nebyl realizován, rozhodl ředitel OŘ tak, že v tuto chvíli odmítl společný návrh odborových organizací a vydal vlastní opatření. Toto opatření obsahuje zvýšení VO pouze pro pracoviště Praha hl.n. o 8 % nad základní sazbu VO, což znamená, že za měsíc leden a únor bude VO v žst. Praha hl.n. na úrovni 13 %. Na tuto VO budou mít nárok všichni výpravčí Praha hl.n. vyjma venkovních výpravčích. Snahou bude zajistit zvýšenou výkonovou odměnu pro všechna vyjmenovaná pracoviště a to i zpětně za měsíce leden a únor, neboť tímto opatřením kdy je vyšší VO honorována jen jedna stanice je diskriminační vůči zaměstnancům ostatních zatížených pracovišť.

Další jednání se uskuteční dne 6. 3. 2018