V pátek 6. 10. 2017 se uskutečnil volební kongres Regionální organizace ADP Praha a ADP CDP Praha. Účast členů ADP byla velmi vysoká, za zaměstnavatele se zúčastnil pouze Ing. Pavel Kolář (náměstek ředitele CDP Praha), který zhodnotil fungování zapojených sálů, či problematiku naplnění personálních kapacit. V diskusi zazněly dotazy, které se týkaly harmonogramu zkušebního provozu ASVC v úseku Zdice – Rokycany, problematika zpravování písemnými rozkazy s vazbou na plánované spuštění centrálních rozkazů, proces výběru a adaptace potenciálních zaměstnanců na CDP, jejich tréninkový a motivační program a mnoho dalšího. Ostatní pozvaní hosté z OŘ Praha se omluvili za neúčast.

Po vystoupení hosta Ing. Koláře přednesl předseda ADP základní principy, předloženého návrhu PKS SŽDC na rok 2018, a také o znění Memoranda o zachování jízdních výhod po roce 2018. K této problematice se konala velmi intenzivní diskuse, z které vzešly nejen požadavky členské základny v Praze a na CDP pro kolektivní vyjednavače, ale také zazněl silný odpor k přesčasové práci nad roční limit 150 hodin. Bohužel srovnání průměrné hrubé mzdy v ČR, sektoru dopravy či mezi podniky není u SŽDC očištěno od přesčasové práce, která činí zásadní podíl na výši průměrné mzdy a interpretovaná data jsou značně zavádějící. K tomu patří i vyšší míra opotřebení zaměstnanců v odpovědných a náročných pracovních profesích jako je výpravčí či traťový dispečer. Tyto podněty byly zásadní pro mandát kolektivních vyjednavačů ADP.

V průběhu jednání přednesl Výkonný místopředseda Petr Fučík změny Stanov ADP s účinností od 1. 1. 2018. Změny byly přijaty a na následujících regionálních kongresech budou opětovně předneseny, aby se dosáhlo maximální informovanosti a naplnění závazků. V rámci kongresu se uskutečnily volby do RV ADP (Praha, CDP Praha a CRK). Do vedení pražské organizace byl zvolen výpravčí pan Milan Gajdács, který bude i kolektivním vyjednavačem, místopředsedou pan Tomáš Kaňka. Do vedení organizace na CDP Praha byl zvolen pan Petr Lorenc a místopředsedou pan Koza Jiří. Do Výkonného výboru ADP za Prahu byl zvolen Petr Fučík a za CDP Praha pan Hanka Pavel.

V závěru jednání poděkoval, Ing. Zazvonil odcházejícím členům, kteří se podíleli na budování ADP především v pražské oblasti, panu Jiřímu Rothanzlovi a panu Františku Valachovi, kteří odchází do důchodu. Zároveň vyzval přítomné k aktivnímu přístupu v otázkách sociálně právních, které jsou pro odborovou organizaci zásadní.