V úterý dne 26. 9. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele v sídle SŽDC. V úvodu vystoupil personální ředitel Ing. Koucký s konečným zněním „Dohody o úhradě nákladů pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC“. Následně byl předložen definitivní návrh rozpočtu FKSP na rok 2017, tímto aktem byla ukončena platnost Prozatímního rozpočtu FKSP na rok 2017. V kalkulaci byl zohledněn vliv vzniku organizačních jednotek SON či definitivní přepočet pro CDP Praha. Tyto předložené dokumenty byly následně zástupci OC podepsány.

Další části jednání se zúčastnil generální ředitel SŽDC Ing. Surý, který po krátkém proslovu předložil návrh PKS SŽDC na další období (2018), včetně Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání. Dle odsouhlaseného harmonogramu se úvodní část kolektivního vyjednávání bude konat v termínu 16. 10. – 20. 10. v Berouně. V novém návrhu jsou zohledněny trendy, které se uplatňují i ve státní správě, či reakce na vývoj personální situace u SŽDC. Za ADP se kolektivního vyjednávání budou účastnit tři zástupci (vedoucí kolektivní vyjednavač + dva poradci).

V závěru jednání Ing. Pospíšil pozval zástupce odborových centrál k dalším pohledovým zkouškám, zábleskových světel, které se budou konat 4. 10. 2017 v Praze Holešovicích v denním a nočním režimu. Začátek je plánován na 15,00.