Ve středu dne 20. 1. 2021 se v kombinované formě (částečně distančně a většinově prezenčně) konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem OŘ Plzeň Ing. Makovcem a náměstkem pro provoz Ing. Šefčíkem. Na programu jednání bylo vyhodnocení PKS u Správy železnic za rok 2020, zpráva o úrazovosti za rok 2020, kde byl bohužel zaznamenán i jeden smrtelný PÚ, dále vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2020, odsouhlasení Plánu akcí bezpečnostního a sociálního charakteru.

V dalším bloku se vedla diskuse nad parametry místních Zásad hospodaření FKSP pro rok 2021. V rámci diskuse došlo ke shodě a sjednání tohoto dokumentu. Nově bude moci každý zaměstnanec OŘ Plzeň čerpat na individuální rekreaci, kulturu, sport a zájezdy příspěvek do maximálního limitu 10 000 Kč/rok za stanovených podmínek. Tento pozitivní trend v pohledu na účel a čerpání FKSP u OŘ Plzeň včetně spravedlivého přerozdělení je v rámci Správy železnic příkladný a inspirující. 

V závěru jednání byl představen návrh okruhu pracovišť se zvýšenou zátěží včetně navrhované výše VO. Po dlouhé diskusi a argumentaci obou stran došlo k dohodě nad stanovenou výši výkonových odměn a seznamem pracovišť: Plzeň PPV 2, PPV 3 - 12%, PPV 1 + D3 - 8%, Plzeň St 1 - 7%, České Budějovice hl. služba - 9%, České Velenice, Mar. Lázně - 7%

V rámci dohody sociálních partnerů se budou pravidelná jednání na OŘ Plzeň konat minimálně čtyřikrát ročně pokud nebude vyvolána potřeba častěji.