Všem našim členům, kolegům a partnerům, přeji za Alianci drážního provozu krásné vánoční svátky, pokud možno bez negativních emocí a zbytečného stresu, neboť závěr roku je vždy náročný i na psychiku každého z nás.

Věřím, že si sváteční období užijete v blízkosti svých rodin či přátel, s úsměvem a dobrou náladou. Všem, kteří budou konat dopravní službu přeji klidné směny bez mimořádností a narušení grafikonu.

Ing. Jan Zazvonil – předseda ADP