Dne 20. 12. 2018 se v odpoledních hodinách konalo jednání Výkonného výboru ADP rozšířené o předsedy regionálních organizací ADP z celé republiky. V úvodu předseda pohovořil o výsledku kolektivního vyjednávání a podrobně okomentoval uzavřenou 1. a 2. změnu PKS SŽDC 2018 – 2019. Následovala informace o výsledku jednání k Zásadám FKSP pro rok 2019, které byly sjednány v dopoledních hodinách v sídle SŽDC. Definitivně byl schválen Termínový kalendář jednání Výkonného výboru a předsednictva ADP pro rok 2019. Písemně předložený návrh rozpočtu ADP na rok 2019 byl po dílčích návrzích na úpravu jednomyslně schválen. V rámci diskuse se řešila problematika Kvalifikačního katalogu, kde mají odborové organizace předložit své návrhy do 31. 12. 2018. Návrh za ADP je připravený, ještě probíhá testování kritérií, aby návrhy řešení byly zcela objektivní. Výkonný místopředseda Petr Fučík pohovořil o poslední Radě ČMKOS a úkolech na následující období roku 2019.

V závěru poděkoval předseda všem přítomných za iniciativní přístup a obětavou práci pro ADP,  popřál krásné a klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2019.