V pátek dne 28. 1. 2022 se v sídle OŘ Ostrava (Muglinovská 1038/5) konala schůze zástupců odborových organizací. Přítomni jednání za OŘ Ostrava byli také Bc. Andrea Sukačová, náměstek ředitele pro obchodní a správní činnost a Ing. Libor Lipowski, náměstek ředitele úseku řízení provozu. Byly podepsány Zásady pro tvorbu a používání FKSP OŘ Ostrava pro rok 2022.

Příspěvek pro zaměstnance dle bodu 3.1 A/B a jejich rodinné příslušníky lze poskytnout maximálně do výše 5 000 Kč za kalendářní rok (žádost se podává prostřednictvím personálního portálu STKR dle přílohy č. 5). Papírové stravenky jsou již minulostí, takže formou peněžního příspěvku na stravování nebo kreditu na elektronickou stravenku ve výši 14 Kč. Hromadně organizované zájezdy: maximální příspěvek z FKSP na konkrétní zájezd je do 75 % ceny zájezdu. Příspěvek na tábor dětí a mládeže TDM - 2x ročně, a to do celkové výše 3 000 Kč. Bronzová medaile prof. MUDr. Janského za 10 odběrů dar v hodnotě až 1 000 Kč. Vstupenky na organizované kulturní a sportovní akce za kalendářní rok až do výše 50 % nákladů, maximálně do výše 800 Kč. Dary věcné a peněžní životního výročí 50 a 60 let věku do výše 3 000 Kč atd.

Dalším důležitým bodem bylo jednání ohledně Pravidel pro vyplacení výkonové odměny u OŘ Ostrava. Základní (měsíční) sazba VO je stanovena ve výši 5,5 % tarifní mzdy za odpracovanou dobu. Minimální objem mzdových prostředků pro výplatu čtvrtletní VO je stanoven ve výši rozdílu mezi 5,5 % až 7 % ze mzdových tarifů zaměstnanců za první čtvrtletí. Zvlášť pro průřezový aparát, úsek provozuschopnosti a pro úsek řízení provozu.

Důležitým bodem jednání byla také diskuse:

Pracoviště s trvale vyšším pracovním zatížením. OŘ Ostrava má propočtenou přesnou sumu na každé stanoviště. Tato částka bude vyplácena za každou odpracovanou směnu každého zaměstnance. Během jednání byly dohodnuty tyto podmínky. Pro funkci staniční dozorce, operátor ŽD, signalista apod. minimální hodnota 100 Kč a pro funkci výpravčí minimálně 120 Kč za směnu. Dále se nám podařilo díky našemu písemnému odvolání (společně s Danem Káčerem a mnou) a dílčího přezkoumání těchto propočtů, vydiskutovat vyšší sazbu VO u pracovišť ŽST Přerov operátor ŽD, ŽST Lhotka nad Bečvou, ŽST Vsetín a výhybna Dluhonice.