Tento týden probíhá intenzivní kolektivní vyjednávání o podobě PKS u Správy železnic pro rok 2021, v pondělí doplněné jednáním pracovní skupiny pro nový Katalog zaměstnání. 

Včera, dne 2. 9. 2020 se generální ředitel Bc. Svoboda,  MBA zúčastnil kolektivního vyjednávání, kde byl i projednáván text nového dokumentu, který bude zaslán ředitelům OJ Správy železnic, a týká se preventivních opatření zaměstnavatele v souvislosti s koronavirem. Nově se připravuje institut "preventivní karantény". Zaměstnavatel osloví zástupce příslušných odborových organizací se žádostí o rozdělení zaměstnaců do skupin, takovým způsobem,  aby pracovali v 9-14 ti denních intervalech a následně byli vystřídány další skupinou. Pokud to neumožní provozní podmínky nebo nedojde k dohodě s odbory,  nebude se toto ustanovení uplatňovat. 

Poslední blok byl věnován diskusi a informacím, které se týkali opatřením po mimořádných událostech, výlukové činnosti, stavu zaměstnanosti či budoucností RDP (Regionálních dispečerských pracovišť) např. uzlu Brno a dalších. 

Ve čtvrtek pokračuje kolektivní vyjednávání a následně bude zpracována společná informace. 

Resized IMG 20200818 WA0008 7556