Dnes se v sídle Správy železnic konalo společné jednání členů Výkonného výboru ADP a zástupců  Regionálních výborů ADP po téměř dvouměsíční přestávce z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru. 

V úvodu předseda ADP přivítal hosty a členy VV a seznámil přítomné s harmonogramem jednání.  V průběhu jednání se dostavil ředitel O10 Ing. Koucký,  který reagoval na přímé dotazy z pléna, pohovořil o uzávěrce mezd za měsíc duben či o situaci ohledně KOP. V současné době probíhá sekundární průzkum zájmu z řad zaměstnanců s nárokem o využití KOP či náhradního plnění. Pokud dojde k sjednání multilaterální dohody mezi sousedními zeměmi (Slovensko a Rakousko) o podmínkách vstupu a pobytu na jejich území v řádu dnů až týdnů je pravděpodobné,  že by zájemci z řad zaměstnanců mohli  KOP využít ještě v druhé polovině roku 2020 včetně destinací na Slovensku. 

Ing. Koucký pohovořil o průběhu kolektivního vyjednávání a dopadů do dalších oblastí v rámci sociálního dialogu. 

Následně se od 13.00 konala společná videokonference OC a zaměstnavatele s cílem uzavřít problematiku "Plánu akcí z C-FKSP pro rok 2020". V rámci diskuse se podařilo odsouhlasit veškeré požadavky jednajících stran,  s tím, že od 18. 5. 2020 se opět mohou realizovat přípravy na organizování a konání akcí z FKSP i na OJ.

V rámci videokonference bylo sjednáno datum společného jednání na Katalogem prací (29. 5. 2020), či odsouhlasení sociální výpomoci z C-FKSP zaměstnanci SŽ. 

Po tomto bloku pokračovalo jednání VV ADP separátně,  kde v rámci usnesení bylo odsouhlaseno složení  týmu pro kolektivní vyjednávání (PKS 2021) či odložení konání Kongresu ADP v letošním roce z důvodu epidemiologické prognózy pro podzim roku 2020.

V závěru jednání předseda J. Zazvonil poděkoval za práci a přínos pro ADP paní Ing. Audové, která podala písemnou rezignaci na člena VV ADP z důvodu skončení pracovního poměru u Správy železnic k 31. 5. 2020.