Dnes se uskutečnilo v pořadí druhé společné jednání zástupců odborových organizací s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími zástupci MD ČR. Tématy byla veřejná železniční doprava, postup v přípravě jednotného železničního tarifu "one ticket", bezpečnost železniční dopravy a také skloňované téma "režijní" jízdenky. Pan ministr si vyslechl argumenty zástupců všech odborových svazů na železnici a byl dohodnut další postup v řešení jednotlivých projednávaných bodů. Společným cílem je nalézt shodu v relativně krátkém čase, aby mohla být zapracována do připravované koncepce veřejné dopravy.