Tímto výrokem by se dalo popsat jednání Národní tripartitní konference k 100. výročí založení Mezinárodní organizace práce, které se konalo v prostorách MZV v Černínském paláci v Praze. V úvodním bloku vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která pohovořila o průmyslové revoluci 4.0, která obsahuje jako nosné prvky umělou inteligenci, digitalizaci a robotizaci. Pohled do minulosti a počátek vzniku MOP popsal ministr zahraničí Tomáš Petříček, který vyzdvihl především sociální dimenzi a smír. Zástupce generálního ředitele Moussa Oumarou pohovořil o smyslu a úkolech MOP v oblasti podpory sociálního dialogu a výzev, které jsou před námi. Zásadní oblasti jsou spojení biologického a digitálního světa, klimatické změny na Zemi a významné demografické změny způsobené stárnutím obyvatelstva či migrací z třetího světa. Presentoval základní pilíře, na kterých lze účinně budovat lepší podmínky a ochranu zaměstnanců v souvislosti s průmyslem 4.0. Jedná se především o investice do vzdělávání včetně systému celoživotního, které bude dostupné. Dále posilování významu institucionálního při současných změnách, neboť dobře vedené, řízené a financované instituce dokážou poskytnout základní záruky pro občany. Rovnost mezi pohlavími, či všeobecnou sociální ochranu od narození do stáří jsou dalšími pilíři pro lepší svět. Člověk musí vždy ovládat a kontrolovat technologie nikdy naopak!

V dalším bloku panelové diskuse vystoupil náměstek Petr Hůrka (MPSV), který hovořil o snaze lepší dostupnosti práce z domova (home working, součást připravované novely ZP), dále o možnostech job sharing v podmínkách ČR (sdíleného pracovního místa), či práci Komise pro spravedlivé důchody. Poslankyně Radka Maxová, přednesla významné úkoly, kterými se zabývá Výbor pro sociální politiku PS Parlamentu ČR, který vede. Především je cílem investovat do lidského kapitálu, reagovat na potřeby skupin 50+, lidí (žen a mužů) na rodičovské dovolené, pracovního prostředí, BOZP, osob se zdravotním postižením a dále pro pečující osoby. Předseda Josef Středula, ve svém proslovu zmínil mj. nepřijatelný výrok 996 Jack Ma, zakladatele Alibaba Group, který požaduje od zaměstnanců pracovní dobu od 9 do 21 hod., šest dní v týdnu! Odbory v ČR naopak požadují zkrácení pracovní doby o 0,5 hod denně, prodloužení dovolené na šest týdnů, zvýšení minimální mzdy a další návrhy ke zlepšení podmínek zaměstnanců v ČR. Poukázal také na produktivitu práce našich občanů ve srovnání s Německem, délce pracovní doby na plný pracovní úvazek a srovnání mezd v jednotlivých odvětvích mezi sousedními státy, kde je neustále velký propad v neprospěch našich zaměstnanců.

Během konference a v panelové diskusi dále vystoupili např. Richard Falbr, Petr Miller (federální ministr MPSV), Jan Rafaj (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR), Luděk Rychlý (zástupce ČR v Ženevě) a další významní hosté, kteří měli k MOP pracovní závazky, či se významně podíleli na sociálním dialogu v ČSSR, ČSFR a ČR.