V pondělí dne 16. 4. 2019 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. Předseda p. Josef Středula po projednání bodů programu předložených v písemné formě (výsledek hospodaření, návrh rozpočtu pro oblast BOZP pro rok 2019, zprávu o činnosti RHSD na úrovni krajů) presentoval události uplynulého měsíce a nové poznatky z hospodářské oblasti České republiky. Společnost Trexima, která dodala pro MPSV studii o vývoji mezd a platů na grafu jednoznačně definovala nepoměr mezi výroky politiků a odborů. Až 65% zaměstnanců v ČR nedosahuje průměrné mzdy a 62% zaměstnanců průměrné výše platů. Dále byl alarmující vývoj mezd mezi ženami a muži, což bylo podrobně popsáno i ve zprávě Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů předložené Ing. Sokolovou. V letošním roce končí mandát představitelům EOK (Evropská odborová konfederace), pro další funkční období byl navržen členem prezidia pan Josef Středula. V pátek 26. 4. 2019 se u příležitosti Mezinárodního vzpomínkového dne uskuteční pietní akt v parku u Domu odborových svazů (pod Viktorií Žižkov), který bude věnován 123 obětem pracovních úrazů za období roku 2018. Svátek práce – 1. Máj bude v letošním roce oslavován v Brně na Špilberku, program je od 13 -18,45 hod.

Pozvánka ke stažení v PDF: