Rád bych poděkoval svým kolegům za přípravu a průběh voleb do Regionálního výboru ADP Hradec Králové, který se konal 18. 9. 2013 v Pardubicích. Je to již druhý výbor, který je příslušným odborovým orgánem zaměstnavateli se všemi právy i povinnostmi, které z toho vyplývají. Naši členové pod OŘ Hradec Králové budou mít ještě lepší servis než doposud, neboť veškeré připomínky, náměty či pracovněprávní problematiku budou řešit zástupci výboru na místní úrovni.

Předsedkyní výboru byla zvolena paní Hana Hasenörlová (výpravčí Pardubice), místopředsedkyní paní Ivana Zipsová (výpravčí Záboří nad Labem). Členy RV ADP jsou dále pan Petr Krejcar, David Veselý a Jiří Hoffman.

Jménem Výkonného výboru zvoleným zástupcům gratuluji ke zvolení a přeji mnoho úspěchů v jejich práci pro členskou základnu i dobré jméno Aliance drážního provozu.