Dne 29. 11. 2018 proběhlo setkání členské základny na Regionálním volebním Kongresu v Brně. Po odchodu výpravčího a předsedy brněnské organizace Martina Hochmana 
od SŽDC, bylo třeba zvolit nové vedení RO. Také příchod početné skupiny kolegů z PO Havlíčkův Brod (od 1. 1. převážně PO Jihlava) si vyžádal změny ve složení výboru brněnské organizace. Regionální výbor se rozšířil o dva zástupce z uvedeného PO, aby byla zajištěna efektivita řešení případných podnětů vyžadujících si přítomnost zástupců odborové organizace.

Regionální výbor Aliance drážního provozu bude pracovat ve složení: předseda - Jan Koudelka, místopředseda – Martin Klučka, člen Výkonného výboru za RV ADP Brno – Ing. Olga Audová. Dále členové: Václav Jaša, Luděk Németh, zástupci z PO Havlíčkův Brod Libor Čížek, Bohumil Polanský.

Kongres navštívili členové VV Aliance drážního provozu výkonný místopředseda Petr Fučík a předsedkyně revizní komise Lenka Gillichová. Petr Fučík, který současně zastupuje ADP při kolektivním vyjednávání, informoval přítomné o dosavadním průběhu KV a prioritách naší organizace. Všichni přítomní členové Regionální organizace ADP Brno vyjádřili absolutní podporu při jednáních se zaměstnavatelem o kolektivní smlouvě a případné nepodepsání KS, protože požadavek členů ADP je navýšení tarifní mzdy, která 
za poslední roky nijak výrazně nevzrostla.

Petr Fučík ještě upozornil na členství naší odborové organizace v ČMKOS a z toho plynoucí povinnosti, ale také výhody a benefity pro naše členy. Aktuální informace jsou průběžně doplňovány na našich webových stránkách.