Dnes 26. 11. 2018 se uskutečnila pracovní schůzka předsedy ČMKOS a předsednictva ADP v žst. Praha Smíchov. Josef Středula přijal pozvání k návštěvě pracoviště výpravčích Praha-Smíchov os. n., kde mu pracovněprávní i odbornou problematiku popsal místopředseda ADP Petr Fučík a Ing. Jan Zazvonil. Hovořili jsme o odměňování, pracovní době i pracovních podmínkách. Následné jednání o činnosti odborového svazu proběhlo v kanceláři ADP, kde byl předseda Středula podrobně informován o naší práci, průběhu kolektivního vyjednávání, možnostech odborové organizace apod. Akcent byl především kladen na informovanost zaměstnanců o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC, neboť zákonné podmínky jsou legislativně dané. Diskuse byla velmi konstruktivní a pozvání pana předsedy splnilo účel, neboť problematika řízení železničního provozu je specifická a klade vysoké nároky na odbornost. S tím souvisí i naše odborová činnost v ADP.