Regionální výbor ADP Brno zve všechny členy Regionální organizace Brno na listopadové setkání, které se uskuteční dne 29. 11. 2018 od 14 hodin v salonku restaurace Bogota v Brně. Za účasti členů předsednictva dojde k seznámení členské základny s aktuální situací v naší organizaci a s průběhem kolektivního vyjednávání. Dalším bodem je volba předsedy Regionálního výboru ADP Brno. Závěr bude patřit diskusi o aktivitách a dalším směřování naší organizace a podnětům členů ADP.

Těšíme se na Vaši účast.