Od 1. 10. 2018 jsme se stali 30 svazem sdruženým v ČMKOS. Členství v ČMKOS nám přináší mnoho povinností, např. od října se zúčastňujeme Rady ČMKOS a dalších projektů a školeních souvisejících s problematikou pracovněprávních vztahů. Kromě již zmíněných povinností členové Aliance drážního provozu mohou využít benefitů vyplývajících z našeho členství.

Mezi stěžejní benefity patří Právní poradenství pro členy ČMKOS. Předmětem činnosti právního poradenství je zprostředkování informací a poradenských služeb v pracovněprávních vztazích prostřednictvím právního poradenství ČMKOS na základě návštěvy poradenských středisek. Právní poradna ČMKOS poskytuje své služby na vybraných místech ČR ve stanovených dnech a časech. Činnost právní poradny ČMKOS spočívá v poskytování poradenství např:

  • V oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení, důchodového a zdravotního pojištění
  • V oblasti dodržování lidských a odborových práv
  • V oblasti sociálního dialogu
  • V oblasti kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni
  • V oblasti zastupování členů ČMKOS před soudem v pracovněprávních vztazích

Dalším hojně využívaným benefitem v rámci ČMKOS je portál Odboryplus.cz. Portál je určen členům odborových organizací sdružených v ČMKOS, kterým nabízí možnost využít celé řady výhod a slev od nákupu automobilů, náhradních dílů, pojištění, vstupenek do divadel až ke slevám spotřebního zboží. Více informací najdete www.odboryplus.cz. V nejbližší době bude všem členům Aliance drážního provozu elektronicky zaslána informace, jakým způsobem se do portálu Odboryplus.cz přihlásit.

Další informace ohledně zmíněných benefitů najdete na stránkách ČMKOS https://www.cmkos.cz/