Na základě zahájené spolupráce mezi ADP a kolegy ze slovenské odborové organizace (OAVD) sdružující zaměstnance řízení provozu u ŽSR se na základě pozvání uskutečnilo první společné jednání na Slovensku (11 a 12. 10. 2018). Základním posláním bylo rozšíření oblastí spolupráce v rámci sociálního dialogu i pracovněprávní problematiky, která v průběhu podzimu 2018 vyústí v podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci mezi odborovými svazy. Jednání se za slovenskou stranu účastnil prezident OAVD pan Jozef Chovanec, předseda Republikové rady František Demko a člen RR OAVD. První den jednání patřil návštěvě stanice Bratislava hl. n., kde jsme si prohlédli pracoviště výpravčích hlavní služby. V odpoledních hodinách se konalo společné jednání Výkonného výboru ADP společně s kolegy z OAVD. Nosným tématem bylo připravované kolektivní vyjednávání u SŽDC a proces změny Katalogu prací. Členové ADP měli možnost vyslechnout, s jakými problémy se museli kolegové z OAVD vypořádat v minulosti, kdy se "Katalog" měnil u ŽSR a současně přednést své cíle a představy. V pátek program pokračoval návštěvou CRD (Centrum řízení dopravy) Trnava, kde nás mile přivítal Ing. Remenár - přednosta žst. Trnava, který nám velmi podrobně vysvětlil problematiku zavádění dálkového řízení na Slovensku, technologii Siemens s automatickým stavěním vlakových cest a odpovídal na naše dotazy. Byli jsme navštívit "věž", kde v minulosti byla hlavní služba (dnes zasedací místnost) a také dopravní sál, kde je dálkové řízení svěřených úseků. Druhé pracoviště CRD se nachází v Púchově a existuje vize aktivovat ještě další dvě v rámci ŽSR.

Společné zasedání mělo nabitý program, ale účel splnilo a v odborové práci bude mít i nadále spolupráce nezastupitelnou úlohu.