Jednání Výkonného výboru ADP se konalo v září jako výjezdní, neboť bylo schváleno usnesení, navštívit alespoň jednou ročně naše kolegy z regionálních výborů a setkat se s členy ADP. Dopolední program byl věnován prohlídce ústředního stavědla v Děčíně a pracoviště dispečera pro styk s dopravci v pohraniční přechodové stanici, dále setkání s přednostou Ing. Mládkem a v odpoledních hodinách probíhal standardní program. Na společném setkání, pohovořil předseda o očekávaných událostech, které se týkají nejen SŽDC, ale také ČMKOS. Představil přítomným kolektivní vyjednavače a odpovídal na kladené dotazy. Další výjezdní zasedání se uskuteční dne 10. 10. 2018 v Havlíčkově Brodě s kolegy z RO ADP Brno.