S výhradami k procesu implementace nové stejnokrojové součástky, především k absenci avizovaného společného jednání OC a zástupců O31 GŘ SŽDC v rámci pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky byl v tomto týdnu v systému eDAP novelizován Pokyn NSM SŽDC č.1/2016. Z materiálu vyplývá, že nedošlo ke změně předpisu SŽDC Zam3, ale tímto pokynem byla stanovena bodová hodnota nových typů zimních bund pro výpravčí. Hodnota 3300 bodů je poměrně vysoká a čerpání je možné pouze z bodů povinných. Vzhledem k pozastavení implementace nového loga SŽDC jsou stejnokrojové bundy opatřeny logem současným. Další potíží při zavádění je absence nového typu bund v současném platném katalogu výstrojních součástí. Z tohoto důvodu je ke stažení pod článkem tabulka velikostí a postup při měření a určení správné a odpovídající velikosti. Zimní bundy jsou v centrálním skladu v Hradci Králové již dostupné.