Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se členové Výkonného výboru ADP zúčastnili výjezdního jednání do Havlíčkova Brodu. Přednosta provozního obvodu Ing. Kaplan přivítal delegaci zástupců ADP a velmi podrobně byla diskutována problematika segmentu řízení provozu. Uskutečnila se návštěva "věže" (pracoviště hlavní služby), které je před plánovanou rekonstrukcí, sociálního zázemí, pracoviště výpravčích vnější služby a prostor pro cestující, které má nyní SŽDC v gesci. Hovořilo se o výlukové činnosti či nedostatku výpravčích. Jednání se později zúčastnil i náměstek PO Ing. Janeba. Dospělo se k jednoznačnému závěru, že stav, který již několik měsíců sužuje SŽDC, vysoký podíl přesčasové práce a nedostatek nových pracovních sil na pokrytí provozních potřeb je stejný na Vysočině, jako jinde na síti. Malý zájem o zaměstnání, které je vysoce odpovědné a uchazeč musí splňovat zákonné i interní předpoklady a požadavky je deformován nejen mzdovým ohodnocením, ale také minimální motivací pro případné zájemce.

V odpoledních hodinách se konalo jednání Výkonného výboru, kam byli pozváni členové ADP z PO Havlíčkův Brod, kde jim byla prezentována geneze posledního kolektivního vyjednávání, poznatky od kolegů ze Slovenska (OAVD), pojistné podmínky pro členy ADP či aktuální problematika u SŽDC, která se týká nové koncepce segmentu řízení provozu. Zájem o diskusi byl značný a úroveň kladených otázek také. Předseda RO ADP Brno, pan Hochman sdělil své poznatky z činnosti na úrovni OC a OŘ Brno, kde došlo k výměně ředitele OJ, dále pohovořil o mantinelech, které byly limitující pro výši VO v oblasti. V závěru předseda ADP poděkoval všem přítomným za aktivní přístup a účast a zároveň přislíbil další návštěvu v období kolektivního vyjednávání.