Dne 3. 5. 2018 se uskutečnilo jednání se zástupci Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) a Aliancí drážního provozu. Za OAVD se jednání zúčastnil prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec a předseda Republikové rady František Demko. Za ADP jednal předseda Regionální organizace ADP Praha Milan Gajdács. Po úvodním představení cílů a představ našich organizací jsme dospěli k názoru, že řešíme velmi podobné problémy. Některé problematiky již na Slovensku vyřešili a v jiných jsme napřed my. Bylo velmi zajímavé naslouchat jak například nastavili nový systém odměňování výpravčích na Slovensku, kdy jsou nyní tito zaměstnanci zařazeni do celkem šesti tarifních tříd. To je řešení, po kterém ADP dlouhodobě volá. Pouze tři tarifní stupně již dávno nedokáží odlišit různou náročnost služby na pracovištích výpravčích a spravedlivě tyto zaměstnance odměňovat. Zároveň nedokáží motivovat výpravčí postupovat do větších a náročnějších stanic a celkově profesně růst. Naši vedoucí pracovníci na úrovni PO mají problém obsazovat pozice výpravčích ve stanicích s vysokou náročností služby, neboť pár korun navíc nebo vůbec nic není žádnou motivací k takovému profesnímu růstu.

Také bylo velmi zajímavé slyšet jakým způsobem se podařilo OAVD takové změny prosadit. Bylo to hlavně rozšířením členské základny OAVD, neboť staré a otřepané V JEDNOTĚ JE SÍLA stále platí. Zaměstnanci řízení provozu na Slovensku již pochopili, že jedině čistě profesní odborová organizace dokáže prosadit jejich oprávněné zájmy.

Diskuze trvající přibližně dvě hodiny byla velmi zajímavá, podnětná a přátelská. Shodli jsme se na tom, že výměna zkušeností mezi OAVD a ADP může být velmi přínosná pro obě strany. Proto bude k podobným setkáním docházet častěji a naše spolupráce bude intenzivnější po všech stránkách.

Jednání se uskutečnilo v sídle Federace strojvůdců za což patří dík Pavlu Slánskému z FS, který se také jednání zúčastnil.