Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se v sídle SŽDC uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Pozvání přijal pan generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přednesl své představy o dalším směřování SŽDC, o personálních změnách, které se uskutečnily a ještě budou pokračovat. Nastínil zadané úkoly pro náměstky jednotlivých vertikál, které mají termín do neděle 15. 4. 2018. Úkolem je zpracování koncepce pro jednotlivé segmenty, kde je pro nás největší očekávání v segmentu řízení provozu, neboť nevyjasněné potřeby a rozvoj mají za následek stagnaci tohoto oboru činnosti. Splněná zadání budou následně konzultována s Výborem pro strategii, a pak se zástupci Správní rady SŽDC. Generální ředitel zmínil neuspokojivý stav infrastruktury především v regionu Prahy a Středočeském kraji. Z tohoto důvodu, byl jmenován ředitelem OŘ Praha Ing. Filip, který má za cíl kritický stav zásadně změnit. S problematikou údržby a modernizace souvisí i plánování výluk, které by mělo být až 24 měsíců dopředu, což v současném stavu není představitelné. Byla zmíněna návštěva zástupců EIB (European Investment Bank) u SŽDC, která má zájem o spolupráci s touto mezinárodní institucí pro realizaci rozvoje a údržby infrastruktury v ČR. V diskusi se hovořilo o integraci oddělení SEPA pod O22, kde generální ředitel dal jasný signál, že odpovědný ředitel odboru má veškerou důvěru k realizaci, ale také plnou odpovědnost v případě nesplnění zadaných požadavků. V rámci segmentu řízení provozu bude důležitým výstupem analýza, kterou zpracovává náměstek Ing. Hendrych (deadline 15. 4. 2018), ale také nastavení systému v zatřídění zaměstnanců, což by v praxi znamenalo otevření diskuse nad Kvalifikačním katalogem SŽDC. ADP toto dlouhodobě požaduje, což bylo generálnímu řediteli sděleno.

Po odchodu Bc. Svobody, MBA, pokračoval standardní program jednání. Příspěvky členů byly z oblasti probíhajících prověrek BOZP, jednání o výkonových odměnách pro zatížená pracoviště, apod. Bylo stanoveno, že příští jednání se uskuteční v Havlíčkově Brodě, kde se plánuje setkání s našimi nově příchozími členy.

Předseda dále informoval o jednání s Ing. Pospíšilem, které se týkalo vstupu do portálu STKR z vnějšího prostředí, které se vylaďuje, ale je již funkční. Chyby zmíněné na minulém jednání např. hodnota osobního příplatku "0", i když v dodatcích pracovních smluv či na výplatních listinách je uveden. Ing. Pospíšil vše pečlivě monitoruje a dodavatel má ještě dva měsíce na odstranění chyb v systému. Další jednání se týkalo výstrojních součástek, kde byl osloven vedoucí skupiny, a také vedoucí oddělení Odboru nákupu veřejných zakázek SŽDC. Diskutovalo se nad novými zimními bundami, které budou na základě testování, výběru a následného uzavření smlouvy postupně dodávány do skladu výstrojních součástek v Hradci Králové. V měsíci květnu se má sejít pracovní skupina, kde se má vyřešit bodová hodnota této výstrojní součástky, aby následně mohla být na základě došlých objednávek od zaměstnanců distribuována k použití. Nový model má pohodlný střih, mnoho reflexních prvků pro lepší viditelnost, a také byly zapracovány požadavky pro výkon práce výpravčích (velikost kapes na uložení písemných rozkazů, odepínací vložka, atd.). Lze předpokládat, že nové bundy budou k dispozici již v průběhu letních měsíců, proto je apel na zaměstnance (výpravčí), aby si ponechali dostatečnou rezervu výstrojních bodů na tuto novou součástku, pokud o ni budou mít v letošním roce zájem.