Železnice Slovenskej republiky a jedenásť odborových organizácií podpísali 18. decembra 2017 na základe spoločnej dohody Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018, ktorý rieši otázku mzdového nárastu pre budúci rok. Zvýšenie miezd bude zabezpečené novým systémom odmeňovania zamestnancov a tarifných tried, ktoré sa v roku 2018 dotknú všetkých železničiarskych prevádzkových profesií.

Tarifná mzda bude s účinnosťou od 1. februára 2018 zvýšená u prevádzkových zamestnancov, s najvyšším nárastom u typových pozícií ako elektromontér, návestný majster, signalista, rušňovodič traťový strojník, rušňovodič elektromontér a výpravca. Navrhovaná zmena predstavuje zvýšenie objemu mzdových nákladov na tarifné mzdy v roku 2018 o 9 %. Cieľom ŽSR je oceniť náročnosť profesií vzhľadom k požadovanej odbornej a zdravotnej spôsobilosti, podporiť u zamestnancov kariérny rast a postupne sa priblížiť k aktuálnym mzdám na trhu práce.

,,Adekvátne ohodnotenie železničiarov je oblasť, ktorá u nás rokmi zaostala. Zmena sa nerodila ľahko a vyžadovala si čas, ale som veľmi rád, že sme prišli s konkrétnym návrhom na jasnú a hlavne citeľnú zmenu k lepšiemu a odborové organizácie sa s týmto návrhom nakoniec stotožnili,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Celkove sú zmeny naplánované na tri roky. ,,Navrhovaný systém zohľadňuje náročnosť profesií vzhľadom k odbornej a zdravotnej spôsobilosti. V tomto prvom kroku pôjde celkovo o zvýšenie taríf u takmer 12 400 zamestnancov,“ dodal M. Erdössy.