Dnes 4. 12. 2017 v odpoledních hodinách za přítomnosti 1. náměstka ministra dopravy Ing. Čočka, náměstka dopravy Ing. Němce, zástupců ČD, SŽDC a představitelů odborových organizací bylo slavnostně signováno Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období let 2018 - 2019, které navazuje na 15. změnu Tarifu jízdného a přepravného. Slavnostním aktem byl ukončen dlouhodobý proces, který vyplýval z jiných podmínek legislativních i procesních.

Novým systémem nebudou poskytovatelé jízdních výhod - České dráhy nositelem nákladů při přepravě zaměstnanců u vlaků na komerční riziko či v nabídkových řízeních v rámci závazku veřejné služby, která se připravují. Náklady budou hradit zaměstnavatelé jako firemní benefit.

Došlo k navýšení prolongačního poplatku pro držitele o 10 % (1100 Kč) zaměstnanci, 20 % pro seniory a děti ( 600 Kč) a 25 % (1250 Kč) pro rodinné příslušníky. Zaměstnavatel SŽDC se zavázal jménem generálního ředitele zapracovat v rámci kolektivního vyjednávání závazek k úhradě nově zaváděných časových příplatků na komerční vlaky a vlaky v nabídkovém řízení vyplývající z Memoranda. Tarif je účinný od 1. 1. 2018. Pokyny k prolongaci budou standardně zveřejněny pro všechny držitele v rámci prokazatelného seznámení v prostředí intranetu či na vývěskách.