Dne 31. 1. 2017 se na Oblastním ředitelství v Hradci Králové konalo jednání o výši VO na vybraných pracovištích a podobě Zásad FKSP OŘ Hradec Králové na rok 2017.

V úvodu jednání seznámil ředitel OŘ Ing. Vladimír Filip zástupce OC s již uskutečněnými investičními akcemi a výhledem na rok 2017. Zaměstnavatel seznámil OC s Pokynem k poskytování VO na rok 2017 a vybranými pracovišti s nárokem na zvýšenou VO 6,5 %. Zástupci ADP navrhli pro vybraná pracoviště VO ve výši 7 %, pro profesi operátor(ka) železničního provozu navrhli vyšší VO než je stanovena pro všechna ostatní pracoviště v obvodu OŘ Hradec Králové. Tento návrh byl zaměstnavatelem a ostatními OC odložen na měsíc březen, jelikož je nutné stanovit částku připadající na toto navýšení.

Seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží:

  • Česká Třebová - výpravčí hlavní a panel Sever 6,5 %,
  • Hradec Králové hl. n. - výpravčí 6,5 %,
  • Liberec - výpravčí St.3 6,5 %,
  • Liberec - signalista St.4 6,5 %,
  • Pardubice hl. n. - výpravčí bez vnější služby 6,5 %.

Všechna ostatní pracoviště v obvodu OŘ Hradec Králové mají stanovenu základní sazbu VO 4,5 %.

Dalším bodem jednání byla diskuse nad podobou Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb u OŘ Hradec Králové. Zástupci odborové organizace SOSaD navrhovali příspěvek na individuální dovolenou v hodnotě 1 000 Kč, tento návrh nebyl přijat ostatními odborovými organizacemi.

Zásadami bylo stanoveno:

  • Příspěvek na stravenku 10 Kč
  • Bez příspěvku na individuální rekreaci
  • Příspěvek na dětskou rekreaci TDM 2 x ročně do výše 3 000 Kč
  • Na TDM z katalogu CK ČD Travel se poskytuje příspěvek z C-FKSP nebo s FKSP OŘ HK do výše 50 % z celkové částky poukazu
  • Došlo k navýšení sazby nákladů připadajících na stravování během sportovních a kulturních akcí: snídaně – 110 Kč/osobu, oběd a večeře – 180 Kč/osobu, občerstvení – 90 Kč/osobu