V rámci technického čtení po schválení 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016 -2017, došlo k tiskové chybě v příloze č. 4.

Článek 2 - Poskytování KOP